Контакти

БУЛТРАКО МОТОРС АД

1404 София

бул. България №111

www.bultraco-sofia.bg

Продажби мотоциклети и аксесоари за тях:

тел.: +359 (02) 8690 017 Централа

тел.: +359 (02) 8181 957

тел.: +359 (02) 8181 963

e-mail: bultracomotors@honda-bg.com

БУЛТРАКО МОТОРС АД

1839 София

бул. Ботевградско Шосе №326

www.bultraco-sofia.bg

Продажби мотоциклети и аксесоари за тях:

тел.: +359 (02) 8181 985

моб.: +359 (0) 882 481 608 Цветомир Цветанов

e-mail: sofia-east@honda-bg.com

БУЛТРАКО МОТОРС АД - КЛОН ПЛОВДИВ

бул. Пазарджишко шосе №82

http://bultraco-plovdiv.bg

Продажби мотоциклети и аксесоари за тях:

тел.: +359 (032) 908 175

моб.: +359 (0) 882 919 057 Димитър Грозев

е-mail: s.slavov@honda-bg.com


БУЛТРАКО МОТОРС АД - КЛОН ВАРНА

бул. Ян Хунияди № 69

http://www.bultraco-varna.bg

Продажби мотоциклети и аксесоари за тях:

тел. 052/ 703 969 - Петър Деков

е-mail: p.dekov@honda-bg.com